Zoeken
NEDERLANDS JERSEY STAMBOEK
 
Secr. Hoofdweg 51 8486GC Oldelamer
 
50 jaar NJS
 
 
Aan de leden van het NJS, hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering op:
 
ZATERDAG 4 JUNI 2016
 
In Congres- en partycentrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486, 8091CS Wezep
Telefoon 038-3761213
 
Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie en gebak
10.30 uur Aanvang vergadering
Agenda:
- opening
- vaststellen agenda / mededelingen bestuur
- notulen jaarvergadering 2015
- financieel verslag
- jaarverslag 2015
- bestuursverkiezing aftreden niet herkiesbaar: Sjaak Sprangers
Het bestuur stelt voor in zijn plaats, Frida Berg te benoemen.
Aftredend niet herkiesbaar: Gerbrand Bokma
Het bestuur stelt voor in zijn plaats, Christiaan Koers te benoemen.
Voor de vergadering kunnen tegenkandidaten worden ingediend
deze moeten minimaal door 10% van de leden worden gesteund.  
- rondvraag
- Pauze  
- Stierennieuws
- Korte terugblik op 50 jaar NJS
- Presentatie van Marcel Verboom over het Triple A analyse systeem
- Lopend buffet
 
Aansluitend een bezoek aan het bedrijf van de familie Koers, Leidijk 13, 8278AT, Kamperveen. Waar Marcel Verboom aan de hand van de koeien nog een paar praktijkvoorbeelden van het Triple A systeem kan geven.
 
Tot ziens op 4 juni in Wezep.
 
Het bestuur