Zoeken
De Jerseykoe is een kleine, lichtbruine koe afkomstig van het Kanaaleiland Jersey. Dit melkveeras is eeuwenlang geïsoleerd gehouden en veredeld op dit eiland tussen Engeland en Frankrijk. In de 19e eeuw is het met de kolonisering door met name Groot-Brittannië verspreid over de hele wereld. Het bleek een goede melkkoe onder extreme omstandigheden.

In de 20ste eeuw is de productie van dit ras verder verbeterd in landen als Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Denemarken. Dit zijn ook de landen waar de Jersey in grote aantallen voorkomt. In Nederland zijn weinig boeren met Jerseys. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn hier veehouders mee aan de slag gegaan.

Vanaf 2000 staat de Jersey wereldwijd in een steeds grotere belangstelling. In werelddelen als Latijns Amerika en Afrika is de Jersey ook onder tropische omstandigheden goed te houden. Op kleine schaal wordt de Jersey hier gebruikt voor de zelfvoorziening van gezinnen. De Jersey kan goed tegen hitte en heeft geen krachtvoer nodig.